1 c. Sosiaalisen median hyödyntäminen omalla alalla

Ensimmäisen tehtävän viimeisenä osiona on tarkastella sosiaalisen median hyödyntämistä omalla alallani. Oman alan saa valita itse ja se voi käsittää työ- tai opiskelualaani, aktiivista harrastus tai järjestötoimintaa tai muuta vapaaehtoistyötäni. Ajattelin tehtävässä tarkastella omaa työalaani. 

Työskentelen metsäalalla jossa sosiaalinen media on yritetty ottaa haltuun siinä missä muillakin aloilla. Olen huomannut, että metsäalan yhteinen agenda on lisätä tietoisuutta suuremmalle yleisölle siitä, mitä alalla tehdään. Mitä toimenpiteitä ja työlajeja on minäkin vuoden aikoina käytössä. Kun kerrotaan faktoja siitä mitä tehdään, pyritään lisäämään alan hyväksyttävyyttä laajemmin.

Hyväksyttävyys onkin tiettyjen toimenpiteiden suhteen laajemminkin kyseenalaistettu. Otetaan tästä esimerkiksi avohakkuu kielto valtion metsiin -lakialoite. Kun metsäfirmat yhteisesti tiedottavat avoimesti toimistaan ja siitä mitä metsässä tehdään ja miksi, se saattaa avata silmiä niille, jotka eivät aiheesta tiedä ja alan hyväksyttävyys näin ollen kasvaa.

Metsäalalla yleisesti viestitään aika muodollisesti ja faktoihin nojaten. Toisaalta viestintä somessa on myös tietynlaista kampanjointia osalla firmoista. Kun kerrotaan vaikkapa taimikonhoito töiden tarpeellisuudesta, minkälainen merkitys hoidetulla taimikolla on puuston kasvuun ja sitä myötä tulevaisuuden puutuloihin, on tähän yhteyteen hyvä liittää mainontaa. Asiaan liittyvän faktaviestinnän yhteydessä muistutetaan, että myös tämänkaltaisia palveluita saa meidän firmasta, joten oleppa yhteydessä asian tiimoilta. Sosiaalinen media, niin Facebook, Instagram kuin Twitterkin toimivat helppona ja halpana mainoskanavana muun näkyvillä olon lisäksi.

Sosiaalinen media mahdollistaa myös vuorovaikutuksen yhteisöjen jäsenten kanssa. Tätä kautta saadaan nopeastikin tietoa millainen ilmapiiri vallitsee minkäkin asian ympärillä. Siellä on myös kohtuullisen helppo ja nopea tehdä pieniä kyselyitä jonkun tietyn asian tiimoilta. Toisaalta tuo vuorovaikutus on hyväkin asia, silloin kun keskustelu pysyy asiallisena ja toista osapuolta kunnioittavana. Joskus taas keskusteluissa esiintyy henkilöitä joiden pääasiallinen tarkoitus on provosoida ja haastaa jopa riitaa. 

Kaiken kaikkiaan sosiaalinen media on nyky ajan työväline myös jokaisessa firmassa, on se sitten pieni tai suuri. Suuren massat ovat eri sosiaalisten medioiden jäseniä ja siellä missä on ihmiset siellä täytyy olla myös yritysten.