Oppimistehtävä 2 c. Sosiaalisen median pelisäännöt

Tällä kertaa tehtävänä oli tutustua jonkin yhteisön sosiaalisen median pelisääntöihin ja pohtia niitä. Omassa työyhteisössäni on hyvinkin tarkat säännöt laadittu, mutten halunnut niitä ruotia tämän tehtävän puitteissa, vaan tutustua johonkin toisen työyhteisön pelisääntöihin. Niimpä tein haun Googlella ja päädyin Verohallinnon sosiaalisen median pelisääntöihin henkilöstölle vuodelta 2018. 

Verohallinnossa kannustetaan henkilöstöä rohkeasti sosiaaliseen mediaan mukaan. He kokevat, että avoin viestintä luo läpinäkyvyyttä ja hyväksyttävyyttä heidänkin alalleen. Sosiaalinen media on tänä päivänä myös osa jokaisen heidän virkamiehensä työtä. Verohallinnon some-säännöissä on listattu 5+1 kohtaa, joissa käydään läpi keskeiset asiat. Asiat on kerrottu yksinkertaisesti ja hyvin tiivistetysti. Viesti on selvä, me luotamme työntekijöihimme. Tärkeimpänä kohtana siellä muistutetaan, että salassa pidettävät asiat, ovat salassa pidettäviä somessakin. Toisaalta myös sitä pidetään tärkeänä, että jokainen työntekijä on työnantajansa kasvot sosiaalisessakin mediassa, joten hyvät käytöstavat pätevät sielläkin.

Verohallinto kehottaa ottamaan kantaa keskusteluihin ja auttamaan ihmisiä vastaamalla heiden kysymyksiinsä ja jakamalla oikeaa tietoa verotukseen liittyvistä aiheista. Kaiken positiivisen kannusten lisäksi Verohallinto lupaa myös, ettei kukaan jää yksin ja apua sometukseen saa viestinnältä kuin myös someosaajiltakin. Todennäköisesti tämän ohjeen taustalla on myös kyseiset tahot.

Sosiaalisen median pelisäännöt Verohallinossa on hyvin selkeä ja jopa rohkaiseva ohjeistus. Henkilöstöä tuupitaan hienovaraisesti some-kanavien pariin, mutta painostamatta kuitenkaan. Jokaiselle annetaan mahdollisuus osallistua somettamiseen omalla tavallaan, omana itsenään.

He antavat vinkkejä miten lähteä liikkeelle ja miten edetä somevaikuttajana eteen päin. Ja koska on kyse työyhteisön säännöistä, myös hästägit mitä suositellaan kerrotaan ohjeistuksen lopussa. 

Oheisesta linkistä pääset katsomaan Verohallinon sosiaalisen median pelisäännöt: https://www.vero.fi/globalassets/tietoa-verohallinnosta/esitys--ja-opetusmateriaalit/372v18_someohje-henkilostolle.pdf

Mielestäni henkilöstöä on hyvä ohjeistaa jokaisessa työyhteisössä sosiaalisen median pelisäännöistä. Näin kaikki tietävät mikä on sallittua ja miten organisaatio suhtautuu henkilöstönsä toimii somessa. Monet asiat ovat itsestään selvyyksiä, kuten hyvät käytöstavat, mutta näistäkin on hyvä muistuttaa. Kun pelisäännöt ovat selvät on henkilöstöllä rento, mutta asiantunteva ote myös some-maailmassa.